Z muzyką nam po drodze

Natalia Kozub

Kim jesteśmy?

Jesteśmy fundacją zrzeszającą wszystkich tych, którym w duszy gra i którym po drodze z dobrymi dźwiękami. Naszą fundację tworzą zawodowi muzycy oraz pasjonaci. Łączy nas jedno – miłość do muzyki.

Działamy na rzecz upowszechniania muzyki oraz szeroko pojętej edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży.


Co robimy?

Wspieramy rozwój młodych talentów, pomagamy szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Organizujemy warsztaty muzyczne, umuzykalniające zajęcia edukacyjne i audycje dla młodzieży szkolnej mające na celu popularyzację muzyki różnych gatunków i epok.

Docieramy z muzyką do seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych – wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób zagrożeni są wykluczeniem społecznym i kulturowym. Współpracujemy z placówkami kultury, które chcą pracować nad poprawą jakości życia muzycznego w swoich społecznościach.